Розділи

1. Загальні положення

2. Зміст персональних даних

3. Права суб’єкта персональних даних (Користувача)

4. Використання персональних даних

5. Строки зберігання персональних даних

6. Зміна або видалення персональних даних

7. Передача персональних даних

8. Захист персональних даних

9. Виняткові права і гарантії Адміністратора

1. Загальні положення

1.1. Ця політика конфіденційності (надалі – «Правила») визначає порядок отримання, збереження, оброблення, використання і поширення персональних даних відвідувачів сайту https://ukraine-space.com (надалі – «Сайт»).

1.2. Персональні дані користувачів отримує Громадська організація «КАУ» (Космічна агенція України), код за ЄДРПОУ 45362172, адреса: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, буд. 5, (далі за текстом – «Адміністратор»), яке є власником персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI (надалі – Закон України).

1.3. Під користувачами  у цих Правилах мається на увазі будь-яка фізична особа, яка має доступ до сайту та використовує його функціональність і сервіси (надалі – «Користувачі»).

1.4. Здійсненням відправлення заповненої форми на сайті  Користувач підтверджує ознайомлення та прийняття Правил в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, а також надає свою однозначну згоду на дотримання умов Правил та надає дозвіл та згоду на обробку його персональних даних Адміністратором.

1.5. Адміністратор може в будь-який момент в односторонньому порядку вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати Правила без повідомлення Користувача про такі зміни. Актуальна редакція Правил доступна на сайті. 1.6. У Правилах всі терміни використовуються у значеннях відповідно до Закону України.

1.7. Правила не регулюють та Адміністратор не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та поширення персональних даних Користувача у разі переходу Користувача за посиланням на сайті на інші сайти чи ресурси.

1.8. Адміністратор зобов’язується приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України, та дотримуватися вимог розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору Користувачем.

2. Зміст персональних даних

2.1. Всі питання, пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувачів, регулюються Законом України.

2.2. Адміністратор може автоматично здійснювати обробку наступних персональних даних Користувача: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти (e-mail), мобільний телефон, місцезнаходження (адреса місця проживання/перебування), дані про пристрої, що використовуються Користувачем (тип та модель пристрою, операційна система пристрою), IP-адреса, історія відгуків чи коментарів, будь-які інші персональні дані та відомості, що були добровільно надані Користувачем Адміністратору з метою забезпечення реалізації відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень.

2.3. Вся дані, зазначені у п. 2.2. Правил, фіксуються і не змінюються Адміністратором у процесі обробки.

2.4. Персональні дані, зазначені у п. 2.2. Правил (зокрема, але не виключено, номер телефону, адреса електронної пошти) можуть бути використані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Користувач може відмовитися від розсилки за його персональними даними.

3. Права суб’єкта персональних даних (Користувача)

3.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:

– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

Вищевказаний перелік прав Користувачів не є обмеженим та Користувачі мають й інші права, передбачені чинним законодавством України.

4. Використання персональних даних

4.1. Дані, які збираються від Користувачів відповідно до Правил, використовуються з метою:

– виконання Адміністратором зобов’язань у відповідності до чинного законодавства України;

– надання Користувачам інформації та послуг, за якими вони звернулися до Адміністратора та які містяться на сайті;

– інформування Користувачів про зміни на сайті;

– виконання інших обов’язків, покладених законом на володільця персональними даними (Адміністратора), для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

5. Строки зберігання персональних даних

5.1. Адміністратор зберігає персональні дані Користувачів настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності.

5.2. Для визначення відповідного періоду зберігання Адміністратор враховує обсяг, характер персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення персональних даних, мету, заради якої Адміністратор обробляє персональні дані.

6. Зміна або видалення персональних даних

6.1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити або видалити особисту інформацію, або відмовитися від розсилки повідомлень, листів чи рекламних матеріалів, або відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: admin@ukraine-space.com або у Telegram для зв’язку Адміністратором.

7. Передача персональних даних

7.1. Адміністратор залишає за собою право передавати персональні дані без повідомлення про це Користувачів афілійованим особам Адміністратора та іншим довіреним третім особам, які мають відповідні повноваження для опрацювання таких даних від імені Адміністратора.

7.2. Персональні дані Користувача також можуть бути надані третім особам, які надають послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, доставляють товари. Треті особи можуть використовувати інформацію про Користувача лише у разі, якщо вони надають послуги Адміністратору і тільки ту інформацію, необхідну для надання послуг або на законну вимогу правоохоронних органів та/або суду.

7.3. Персональні дані також надаються продавцям товарів та/або послуг, розміщених на сайті, які не є Адміністратором, в об’ємі, необхідному для ідентифікації Користувача, виконання та опрацювання замовлення Користувача.

7.4. Погоджуючись із умовами цих Правил, Користувач надає свою згоду на обробку персональних даних третіми особами на умовах, передбачених цим пунктом. 7.5. Поширення персональних даних без згоди Користувача допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

8. Захист персональних даних

8.1. Адміністратор приймає всі розумні запобіжні заходи для захисту персональних даних.

8.2. Усі співробітники Адміністратора чи уповноважені особи, які мають доступ до персональних даних Користувачів, зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних.

9. Виняткові права і гарантії Адміністратора

9.1. Сайт, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об’єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Адміністратора.

9.2. Дані Правила не передбачають надання будь-яких прав або дозволів Користувачу на використання сайту будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) сайту.

9.3. Адміністратор не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачем або третьою особою в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Правил та/або інструкцій щодо використання сайту, щодо порядку розміщення персональних даних та інших технічних питань.