Загальна теорія космічного права: навігація правовим простором космосу
  • Сучасні тенденції та майбутні напрямки розвитку космічного права, включаючи питання відповідальності за космічні об'єкти, регулювання діяльності приватних космічних компаній, захист космічного середовища, використання космічних ресурсів тощо

Космічний простір давно перестав бути виключною ділянкою досліджень державних агентств. З появою приватних космічних компаній, зростанням числа супутників на орбіті та планами освоєння космічних ресурсів, актуальність космічного права як ніколи висока. Це вимагає нового підходу до регулювання космічної діяльності, щоб забезпечити сталий розвиток і використання космічного простору в інтересах всього людства.

Стають все більш актуальними питання відповідальності за запуск та управління космічними об'єктами, їх безпечну утилізацію, створення та впровадження обов’язкових міжнародних стандартів для забезпечення екологічної безпеки космічного простору, запобігання його забрудненню космічним сміттям.

Одним із ключових викликів для міжнародного співтовариства є розробка і впровадження правових принципів і механізмів для регулювання видобутку та використання ресурсів інших небесних тіл, зокрема астероїдів і Місяця.

Гостро постало питання посилення міжнародного співробітництва з метою створення і впровадження механізмів мирного вирішення спорів, запобігання збройній гонці та конфліктам у космосі.

Перед міжнародним співтовариством стоїть завдання адаптувати існуючі правові рамки та розробити нові норми, які відповідали б стрімкому розвитку космічної галузі та забезпечували баланс інтересів усіх країн та приватних учасників космічної діяльності.

Цілі проєкту:
  • Популяризація космічного права
  • Правова підтримка стартапів та інновацій
  • Створення міждисциплінарної групи фахівців з питань космічного права
  • Розроблення та впровадження нормативно-правових актів в сфері космічної діяльності
Запрошуємо до участі:

Студентів, вчених та дослідників, юристів та експертів у галузі космічного права долучитися та поділіться своїми дослідженнями та поглядами на актуальні питання космічного права.

Ваші роботи внесуть значний вклад у розвиток та вдосконалення цієї важливої сфери.

Ми заохочуємо подання статей та обговорення тем, що стосуються останніх космічних відкриттів, технологій та теоретичних досліджень.